homepagecontactevenementenkalendersponsorslike ons op Facebook





MISSIE

Dagwerking Pegode Kontich is één van de vele projecten van Pegode vzw.
Deze projecten bieden enerzijds dagbesteding aan mensen met een beperking, en anderzijds zorgen zij voor verschillende woonvormen waar cliënten in terecht kunnen.
Telkens vertrekt de ondersteuning van de vraag van de cliënt.
Alle projecten van Pegode werken volgens dezelfde missie.

De volgende kernachtige omschrijving bevat de missie van Pegode vzw:

  • Pegode is een netwerk van duurzaam verbonden projecten
  • Deze projecten bieden ondersteuning op maat aan personen met een beperking.
  • In Pegode heeft de cliënt de regie over zijn eigen leven.
  • Pegode ondersteunt bij vragen over alle levensdomeinen.
  • Pegode werkt actief mee aan een samenleving waar iedereen bij hoort.
  • Pegode investeert in deskundigheid, creativiteit en engagement van medewerkers.

Highslide JS
Liesbeth en Monique tijdens de huifkarrentocht (2011)
Highslide JS
Lea en Ellen op de Sinksenfoor (2017)


lees meer



dagwerkingpegode.be © 2017 alle rechten voorbehouden