homepagecontactevenementenkalendersponsorslike ons op Facebook

UITSTAPBUREAU 'UIT JE KOT'

Het uitstapbureau ‘Uit je kot’ specialiseert zich in het uitwerken van daguitstappen.  Cliënten en begeleiding werken samen socio-culturele, recreatieve en sportieve voorstellen uit. ‘Uit je kot’ gaat doorheen het hele jaar in kleine groepjes op uitstap.


Welke werkwijze gebruikt ‘Uit je kot’?

  • Cliënten van de Dagwerking kunnen uitstapvoorstellen deponeren in een ‘Uit je kot- brievenbus’. De ‘Uit je kotters’ gaan dan tijdens een wekelijks moment aan de slag met de voorstellen en verwerken deze tot leuke uitstappen.
  • Belangrijk in deze enclave is enerzijds het ‘er-samen-op-uit-trekken’ en in kleine groepjes participeren aan de samenleving.  Maar naast het effectief op stap gaan is het leren organiseren en ideeën uitwerken even belangrijk.  Het betrekkingsniveau verhoogt hierdoor en verantwoordelijkheden worden opgenomen. Het ‘samen werken aan’ is minstens zo belangrijk dan het ‘organiseren voor’.
  • Het is de bedoeling om voornamelijk met kleine groepjes cliënten de samenleving binnen te stappen.  Kleine groepen werken toegankelijker.  Het geeft meer mogelijkheid tot ’ netwerken’ met andere cliënten, vrijwilligers, burgers… Zijn er meer geïnteresseerden voor een uitstap, dan gaat deze uitstap verschillende keren georganiseerd worden, telkens met andere deelnemers.

Bij het organiseren van uitstappen worden alle aspecten van de organisatie bekeken: bestemming, aantal inschrijvingen, aantal vrijwilligers, maaltijd, medische zorg, vervoer…


lees meer

 

dagwerkingpegode.be © 2017 alle rechten voorbehouden